imsa 50-2循环引入

50-2

描述:

绞合镀锡铜导体与聚乙烯绝缘并用聚乙烯夹套完成。

应用程序:

  • 循环探测器
ADC部件号 描述 下载PDF.
18棒
8740. 18 AWG 1对
8742A 18 AWG 2对
8743A 18 AWG 3对
16棒
8750. 16 AWG 1对
14棒
8780. 14 AWG 1对
8782A 14 AWG 2对
8783A 14 AWG 3对
8784A 14 AWG 4对
12棒
8790 12 AWG 1对
这些规范随时会在恕不另行通知时进行更改。